Μεταβρεφικο τμήμα

Με αγάπη και φροντίδα υποστηρίζουμε τα παιδάκια αυτής της ηλικίας που διανύουν την αισθησιοκινητική τους περίοδο.

Με σεβασμό για τις ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού δημιουργούμε ερεθίσματα που μέσα από το παιχνίδι το οδηγούν στη γνώση.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κινητικότητας ως κινητήρια δύναμη της ζωή του παιδιού και υποστηρίζουμε την κινητική ικανότητα και την επιδεξιότητα των χεριών με πολλά σκόπιμα παιχνίδια.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε το παιδί να επιδρά αμφίδρομα στο περιβάλλον που ζει και να το αντιλαμβάνεται.

Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο του μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του στις οποίες φροντίζουμε να υπάρχει συναισθηματική χροιά.

Καλλιεργούμε την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών με αισθητηριακές ασκήσεις της όρασης, της γεύσης, της όσφρησης και της αφής τους.

Υποστηρίζουμε την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού μέσα από την ενθάρρυνση για αυτονομία και αυτό-εξυπηρέτηση, μέσα από την παρότρυνση για αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με την ομάδα.