Τμήμα Μικρών Προνηπιων

Στην τρυφερή αυτή ηλικία το παιδί κοντά μας ανακαλύπτει τη μοναδικότητα του, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης, τον κόσμο που το περιβάλει, της ανθρώπινες   αξίες, τους <<άλλους>>, την ίδια την ζωή.

Με διαθεματικό, ευέλικτο και παιγνιώδη τρόπο έρχεται σε επαφή με το Ανθρωπογενες και το Φυσικό Περιβάλλον ικανοποιώντας την ανάγκη του για δράση, πειραματισμούς και γνώση.

Φροντίζουμε να απελευθερωθεί η δημιουργία και η έκφραση του παιδιού μέσα από τα εικαστικά, τη δραματική τέχνη   (θεατρικό παιχνίδι), τη μουσική και τη φυσική αγωγή.

Καλλιεργούμε την ανάπτυξη του μηχανισμού της Λογικομαθηματικης σκέψης του παιδιού με ποικίλες ευκαιρίες για καθημερινή πρακτική στις συγκρίσεις - εκτιμήσεις χωροχρονικων εννοιών, στις κατατάξεις σχημάτων, χρωμάτων, ποσοτήτων και στην άσκηση μνήμης στις αριθμητικές πράξεις.

Δημιουργούμε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να προάγουν την προφορική τους επικοινωνία και να έρθουν σε επαφή με τις διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου. Να καλλιεργήσουν τη Μητρική τους Γλώσσα.