Τμήμα Νηπίων

Έχουμε πλήρη ευθύνη και συναίσθηση του γεγονότος ότι η προνηπιακή ηλικία είναι η γέφυρα που συνδέει το σχολείο με την οικογένεια. Γι αυτό λοιπόν φροντίζουμε να αποκτήσουν τα παιδιά καλή σχέση με τη διαδικασία της μάθησης και με τη σχολική ζωή.

Τα προετοιμάζουμε για το δημοτικό σχολείο με τη νέα μέθοδο γραμματισμου σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Καλλιεργούμε ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες   των παιδιών που συνδέονται μα τα μαθηματικά. Τα ωθούμε να σκέφτονται λογικά, να επιλύουν προβλήματα, να ανακαλύπτουν ιδιότητες, να διαπιστώνουν μετασχηματισμούς, κατηγοριοποιούν, να συσχετίζουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μελετήσουν το περιβάλλον γύρω τους διευρύνοντας, κάνοντας πειραματισμούς και ανακαλύψεις, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους. Δημιουργούμε  ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους.

Στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η κίνηση και η μουσική. Προσφέρουμε πλούσια ερεθίσματα φέρνοντας τα σε επαφή με έργα τέχνης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις τέχνες εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους.