Η φιλοσοφία μας

Οι λέξεις "παιδί" και "παιχνίδι" είναι αλληλένδετες και συνυφασμένες μεταξύ τους.

Γιαυτό και εμείς στο ΝΤΟ-ΡΕ-ΜΙ, φροντίζουμε ώστε τα παιδιά μας να έρχονται σε επαφή με όλους τους γνωστικούς τομείς μέσα από το παιχνίδι με τρόπο διαθεματικό και βιωματικό. Επιλέξαμε τρεις θεματικές ενότητες όπου σας παρουσιάζουμε τις δραστηριότητες με τις οποίες τις προσεγγίζουμε έχοντας ώς οδηγό την παραπάνω αρχή.

Μιά ρόγα από σταφύλι...

Ελιά ευλογημένη... μές τον ήλιο μεγαλώνει.

Με την βαρκούλα μου θα ξεκινήσω τον κόσμο όλο να γνωρίσω...