Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Έχουμε πλήρη ευθύνη και συναίσθηση του γεγονότος ότι η τρυφερή αυτή ηλικία του παιδιού είναι η γέφυρα που συνδέει την οικογένεια με το σχολείο και τον έξω κόσμο. Αναγνωρίζουμε ότι η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του κάθε παιδιού, αποτελεί πολύ σημαντικό εφόδιο για τη ζωή του. Γι’ αυτό λοιπόν φροντίζουμε ώστε το κάθε παιδάκι προσχολικής ηλικίας να ανακαλύψει κοντά μας τη μοναδικότητά του, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης , τον κόσμο που το περιβάλει, τις ανθρώπινες αξίες , τους άλλους, την ίδια τη ζωή.

ΟΜΑΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Το πρώτο μέλημα μας κατά την έναρξη της σχολικής ζωής ενός παιδιού είναι η ομαλή μετάβασή του από την οικογένεια στον παιδικό σταθμό. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργούμε μια προσωπική σχέση μαζί του φροντίζοντας το και προστατεύοντάς το έτσι ώστε να νιώσει ασφάλεια εμπιστοσύνη και αποδοχή από τον πρώτο καιρό και σταδιακά προχωρούμε στην διαπαιδαγώγησή του και στην εκπαίδευσή του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Προάγουμε τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού ενθαρρύνοντάς το να διαχειρίζεται καταστάσεις , να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του, να λειτουργεί με αυτονομία και να αυτοεξυπηρετείται ενώ συνυπάρχει με τα άλλα παιδιά.

Ενισχύουμε την κοινωνική του αλληλεπίδραση ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά και τη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων . Το βοηθάμε  να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, να μοιραστεί  με τα άλλα παιδιά και να συνεργαστεί  μαζί τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Βοηθάμε το κάθε παιδάκι ξεχωριστά να διαμορφώσει την ταυτότητά του, την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και το αίσθημα της προσωπικής του αξίας, έτσι ώστε να λειτουργεί με αυτονομία και αυτοπεποίθηση.

Το παροτρύνουμε να αναγνωρίζει  και να  αποδέχεται τα  συναισθήματα  του, ακόμη και τα  αρνητικά  όπως η  ζήλια ή ο θυμός,  ως φυσιολογικά συναισθήματα.  Στόχος μας είναι να μάθει να τα διαχειρίζεται με επιτυχία ώστε να αποκτήσει θετική στάση για τη ζωή.

Φροντίζουμε για την προσωπική ενδυνάμωση του παιδιού έτσι ώστε να   διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητά του.

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Αναγνωρίζουμε την μοναδικότητα του κάθε παιδιού και το ενθαρρύνουμε να κινητοποιηθεί, να καταφέρει πράγματα και να νιώσει υπερήφανο για τον εαυτό του.

Επιβραβεύουμε την κάθε προσπάθειά του και έχει συνεχώς το ενδιαφέρον και την αποδοχή μας.

Μέσα από τη συζήτηση ενθαρρύνουμε την  έκφραση  των συναισθημάτων, των σκέψεων και  την επικοινωνία. Δείχνουμε ενδιαφέρον, κατανόηση και ενσυναίσθηση για τις ανάγκες του και νιώθει ότι έχει  το σεβασμό μας.