ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι παροχές του σχολείου μας είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε παιδιού και της οικογένειάς του αλλά και στις απαιτήσεις της εποχής μας.  Η υψηλή ποιότητά τους  προετοιμάζει τα παιδιά τόσο για το σχολείο όσο και για την ίδια τη ζωή. Στις παροχές μας περιλαμβάνονται:

 • Νέο διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με τις κατευθύνσεις του υπουργείου παιδείας.
 • Μουσική προπαιδεία και μουσικοκινητική αγωγή σε συνεργασία με ειδικευμένο συνεργάτη και με γνωστό μουσικό εργαστήριο της πόλης μας.
 • Επιπλέον μαθήματα αγγλικών και θεατρικής αγωγής από ειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες.
 • Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης.
 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων.
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις και εκδρομές.
 • Ανοιχτές εκδηλώσεις, ομιλίες και γιορτές με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά αλλά και με την ενεργή συμμετοχή των γονέων και της οικογένειας.
 • Επιστημονική ομάδα υποστήριξης με εκπαιδευτικούς, παιδίατρο, παιδοδοντίατρο , σχολικό ψυχολόγο.
 • Συνεργασία με κέντρο αγωγής και λόγου.
 • Τακτική ενημέρωση των γονέων για την εξέλιξη του προγράμματος δραστηριοτήτων και την πρόοδο του παιδιού τους.
 • Συνεργασία με διατροφολόγο και πρόγραμμα διατροφής στοχευμένο στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.
 • Ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.
 • Συνέχιση της φροντίδας τους και της επιμέλειας της σχολικής τους ζωής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ.

Στην τρυφερή αυτή ηλικία το παιδί κοντά μας ανακαλύπτει τη μοναδικότητα του, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης, τον κόσμο που το περιβάλει, της ανθρώπινες   αξίες, τους <<άλλους>>, την ίδια την ζωή.

Με διαθεματικό, ευέλικτο και παιγνιώδη τρόπο έρχεται σε επαφή με το Ανθρωπογενες και το Φυσικό Περιβάλλον ικανοποιώντας την ανάγκη του για δράση, πειραματισμούς και γνώση.

Φροντίζουμε να απελευθερωθεί η δημιουργία και η έκφραση του παιδιού μέσα από τα εικαστικά, τη δραματική τέχνη   (θεατρικό παιχνίδι), τη μουσική και τη φυσική αγωγή.

Καλλιεργούμε την ανάπτυξη του μηχανισμού της Λογικομαθηματικης σκέψης του παιδιού με ποικίλες ευκαιρίες για καθημερινή πρακτική στις συγκρίσεις – εκτιμήσεις χωροχρονικων εννοιών, στις κατατάξεις σχημάτων, χρωμάτων, ποσοτήτων και στην άσκηση μνήμης στις αριθμητικές πράξεις.

Δημιουργούμε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να προάγουν την προφορική τους επικοινωνία και να έρθουν σε επαφή με τις διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου. Να καλλιεργήσουν τη Μητρική τους Γλώσσα.

Έχουμε πλήρη ευθύνη και συναίσθηση του γεγονότος ότι η προνηπιακή ηλικία είναι η γέφυρα που συνδέει το σχολείο με την οικογένεια. Γι αυτό λοιπόν φροντίζουμε να αποκτήσουν τα παιδιά καλή σχέση με τη διαδικασία της μάθησης και με τη σχολική ζωή.

Τα προετοιμάζουμε για το δημοτικό σχολείο με τη νέα μέθοδο γραμματισμου σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Καλλιεργούμε ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες   των παιδιών που συνδέονται με τα μαθηματικά. Τα ωθούμε να σκέφτονται λογικά, να επιλύουν προβλήματα, να ανακαλύπτουν ιδιότητες, να διαπιστώνουν μετασχηματισμούς, κατηγοριοποιούν, να συσχετίζουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μελετήσουν το περιβάλλον γύρω τους διευρύνοντας, κάνοντας πειραματισμούς και ανακαλύψεις, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους. Δημιουργούμε  ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους.

Στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η κίνηση και μουσική. Προσφέρουμε πλούσια ερεθίσματα φέρνοντας τα σε επαφή με έργα τέχνης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις τέχνες εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους.

Με αγάπη και φροντίδα υποστηρίζουμε τα παιδάκια αυτής της ηλικίας που διανύουν την αισθησιοκινητική τους περίοδο.

Με σεβασμό για τις ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού δημιουργούμε ερεθίσματα που μέσα από το παιχνίδι το οδηγούν στη γνώση.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κινητικότητας ως κινητήρια δύναμη της ζωή του παιδιού και υποστηρίζουμε την κινητική ικανότητα και την επιδεξιότητα των χεριών με πολλά σκόπιμα παιχνίδια.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε το παιδί να επιδρά αμφίδρομα στο περιβάλλον που ζει και να το αντιλαμβάνεται.

Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο του μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του στις οποίες φροντίζουμε να υπάρχει συναισθηματική χροιά.

Καλλιεργούμε την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών με αισθητηριακές ασκήσεις της όρασης, της γεύσης, της όσφρησης και της αφής τους.

Υποστηρίζουμε την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού μέσα από την ενθάρρυνση για αυτονομία και αυτό-εξυπηρέτηση, μέσα από την παρότρυνση για αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με την ομάδα.

Στην τρυφερή αυτή ηλικία το παιδί κοντά μας ανακαλύπτει τη μοναδικότητα του, τις δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης, τον κόσμο που το περιβάλει, της ανθρώπινες   αξίες, τους <<άλλους>>, την ίδια την ζωή.

Με διαθεματικό, ευέλικτο και παιγνιώδη τρόπο έρχεται σε επαφή με το Ανθρωπογενες και το Φυσικό Περιβάλλον ικανοποιώντας την ανάγκη του για δράση, πειραματισμούς και γνώση.

Φροντίζουμε να απελευθερωθεί η δημιουργία και η έκφραση του παιδιού μέσα από τα εικαστικά, τη δραματική τέχνη   (θεατρικό παιχνίδι), τη μουσική και τη φυσική αγωγή.

Καλλιεργούμε την ανάπτυξη του μηχανισμού της Λογικομαθηματικης σκέψης του παιδιού με ποικίλες ευκαιρίες για καθημερινή πρακτική στις συγκρίσεις – εκτιμήσεις χωροχρονικων εννοιών, στις κατατάξεις σχημάτων, χρωμάτων, ποσοτήτων και στην άσκηση μνήμης στις αριθμητικές πράξεις.

Δημιουργούμε ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να προάγουν την προφορική τους επικοινωνία και να έρθουν σε επαφή με τις διαφορετικές εκδοχές του γραπτού λόγου. Να καλλιεργήσουν τη Μητρική τους Γλώσσα.

Έχουμε πλήρη ευθύνη και συναίσθηση του γεγονότος ότι η προνηπιακή ηλικία είναι η γέφυρα που συνδέει το σχολείο με την οικογένεια. Γι αυτό λοιπόν φροντίζουμε να αποκτήσουν τα παιδιά καλή σχέση με τη διαδικασία της μάθησης και με τη σχολική ζωή.

Τα προετοιμάζουμε για το δημοτικό σχολείο με τη νέα μέθοδο γραμματισμου σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Καλλιεργούμε ένα πλήθος από ικανότητες και δεξιότητες   των παιδιών που συνδέονται μα τα μαθηματικά. Τα ωθούμε να σκέφτονται λογικά, να επιλύουν προβλήματα, να ανακαλύπτουν ιδιότητες, να διαπιστώνουν μετασχηματισμούς, κατηγοριοποιούν, να συσχετίζουν, να ταξινομούν και να οργανώνουν τον κόσμο που τα περιβάλλει.

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μελετήσουν το περιβάλλον γύρω τους διευρύνοντας, κάνοντας πειραματισμούς και ανακαλύψεις, εκφράζοντας τις σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους. Δημιουργούμε  ένα υποστηρικτικό πλαίσιο συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των παιδιών μεταξύ τους.

Στον τομέα της δημιουργίας και έκφρασης φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με τις τέχνες όπως τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι, η κίνηση και μουσική. Προσφέρουμε πλούσια ερεθίσματα φέρνοντας τα σε επαφή με έργα τέχνης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προσωπική σχέση με τον πολιτισμό. Μέσα από αυτές τις τέχνες εμπλουτίζουν τις δυνατότητες τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, τη σκέψη και τα συναισθήματα τους.

Με αγάπη και φροντίδα υποστηρίζουμε τα παιδάκια αυτής της ηλικίας που διανύουν την αισθησιοκινητική τους περίοδο.

Με σεβασμό για τις ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού δημιουργούμε ερεθίσματα που μέσα από το παιχνίδι το οδηγούν στη γνώση.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της κινητικότητας ως κινητήρια δύναμη της ζωή του παιδιού και υποστηρίζουμε την κινητική ικανότητα και την επιδεξιότητα των χεριών με πολλά σκόπιμα παιχνίδια.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε το παιδί να επιδρά αμφίδρομα στο περιβάλλον που ζει και να το αντιλαμβάνεται.

Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο του μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες του στις οποίες φροντίζουμε να υπάρχει συναισθηματική χροιά.

Καλλιεργούμε την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών με αισθητηριακές ασκήσεις της όρασης, της γεύσης, της όσφρησης και της αφής τους.

Υποστηρίζουμε την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού μέσα από την ενθάρρυνση για αυτονομία και αυτό-εξυπηρέτηση, μέσα από την παρότρυνση για αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία με την ομάδα.