Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

Η φιλοσοφία μας είναι ότι τον πρώτο λόγο έχει το παιδί και γι’ αυτό όλες μας οι δραστηριότητες στοχεύουν:

  • Στην προσωπική ανάπτυξη του παιδιού
  • Στην απόκτηση θετικής στάσης για τη ζωή
  • Στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του (ενσυναίσθηση, ομαδικότητα και συνεργασία)
  • Στην καλλιέργεια αξιών (υπευθυνότητα, σεβασμός και γενναιοδωρία)
  • Στην ψυχαγωγία (ψυχαγωγικά ομαδικά παιχνίδια, θεματικά πάρτι, προβολή ταινιών, ευρείας κλίμακας παιχνίδια που περιέχουν το στοιχείο της έκπληξης)
  • Στην πραγματοποίηση ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (με αφορμή την επικαιρότητα)