ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις τεχνικές μελέτης, προετοιμάζουμε τα παιδιά του σήμερα, για το αύριο που δεν γνωρίζουμε πώς θα είναι. Τα εκπαιδεύουμε ώστε να μαθαίνουν αποτελεσματικά και γρηγορότερα. Με ομαδικά παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, βοηθάμε τα παιδιά:

 • Να έχουν ενεργητική στάση στη μάθηση
 • Να μάθουν να διαχειρίζονται το χρόνο τους
 • Να θέτουν στόχους και να αξιοποιούν τεχνικές αποτελεσματικής μελέτης
 • Να ενισχύσουν τη μνήμη και τη συγκέντρωσή τους
 • Να διαχειρίζονται την αναβλητικότητα
 • Να σχεδιάζουν έναν πλάνο μελέτης
 • Να προετοιμάζονται για τα τεστ
 • Να οργανώνουν το χώρο και τον χρόνο μελέτης
 • Να κατανοούν καλύτερα κείμενα
 • Να διορθώνουν το γραπτό τους
 • Να διευκολυνθούν στη μελέτης χρησιμοποιώντας διαγράμματα
 • Να μάθουν να κρατούν σημειώσεις
 • Να μάθουν στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων
 • Να έχουν την κατάλληλη πνευματική διάθεση και θετική στάση απέναντι στη μάθηση.